Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye enerji piyasalarını düzenleyen temel kamu organıdır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın belirlediği yıllık elektrik kullanım limiti üzerinde tüketim yapan kişilere serbest tüketici denir. Her yıl yeniden belirlenen bu limit, 2018 için yıllık 2.000 kWh’dir ve aylık ortalama 69 TL fatura bedeline denk gelmektedir. Serbest tüketiciler hizmet aldıkları elektrik tedarik firmasını kendileri seçebilirler.
Tüm elektrikli cihazlar aktif enerji tüketir. Ancak tüm motorlu cihazlar ve balanslar aktif enerji ile birlikte reaktif enerji de tüketir. Kompanzasyon panosu olmayan veya devre dışı kalmış ya da kompanzasyon panosu arızalı olan bir işletme, şebekeden çektikleri reaktif enerjinin bedelini aktif enerji bedeline ilave olarak, elektrik faturasında reaktif (endüktif–kapasitif ) bedel adı altında ilave bedel öder. Bu bedel, aktif kullanımın (kompanzasyon panosunun durumuna göre) %20 ile %90 arasında fazla ödenen farktır. Kompanzasyon panosunun ürettiği reaktif enerji, elektrik sözleşme gücü 30.000 Watt (30 KW) ve üzeri yerler için reaktif ( endüktif ) tüketim aktif tüketimin %20’sini, kapasitif tüketim ise aktif tüketimin %15’ini geçmemelidir. Bu oranlar 30.000 Watt (30 KW)’dan az olan işletmelerde reaktif tüketim aktif tüketimin %33’ünü, kapasitif tüketim ise aktif tüketimin %20’sini geçmemelidir. Kompanzasyon panosu, dışarıdan bakıldığında ışıkları yanıyor kondansatör alıp bırakıyor gözükebilir. Ancak tesisin ihtiyacı olan reaktif enerjiyi sağlayamıyor veya gereğinden fazla reaktif enerji devreye sokuyorsa bu kompanzasyon panosunun olması gerektiği gibi çalıştığı anlamına gelmez. Bu durumda elektrik faturasına reaktif (endüktif–kapasitif ) bedel yansır. Bu durumlarda kompanzasyon panosuna uzman tarafından bakım ve kontrol yapılması gereklidir.
Orta ve düşük gerilim hatlarıyla elektriğin yerleşim yerlerindeki dağıtılmasından ve dağıtım bölgesindeki sayaçların okunması, bakımı, talebin tahmin edilmesi ve genel aydınlatmasından dağıtım şirketleri sorumludur. Elektrik dağıtım faaliyetleri 21 farklı bölgeye ayrılmış ve mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) ait olmak kaydıyla bu şirketlerin işletme hakkı özel sektöre devredilmiştir. Dolayısıyla TEDAŞ dağıtım şirketlerinin denetiminden sorumludur. Ayrıca lisanssız üretim tesislerinin, Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali, Hidroelektrik Santrali ve kojenerasyon gibi projelerin onayı da TEDAŞ’a tabiidir.

    Yorumlar kapalı.

    Micro Enerji